Skjutsavbokning: Klicka här

Första veckans tidtabeller har nu skickats! Om du är berättigad till skolskjuts och meddelandet inte har kommit fram önskar vi att ni kontaktar oss så fort som möjligt. Telefonnumret är 0400 386 086 (vardagar).

Om ert barn har morgonvård / eftisplats och inte behöver skolskjuts önskar vi att ni dubbelkollar med oss att vi har den informationen.

Tack för samarbetet!

sv_SESV