Skjutsavbokning: Klicka här

Elever berättigade till Tähtikuljettajat Oy:s skolskjutsar väljs ut på följande sätt:

Kommunen gör en skjutsbeställning under midsommarveckan eller veckan efter midsommar. Skjutsbeställningen innehåller följande information:
– Elevens namn
– Elevens adress enligt folkbokföringen.
– Postnummer och ort
– Vårdnadshavarens/förmyndarens namn
– Vårdnadshavarens/förmyndarens telefonnummer (Ex. den kontaktuppgift som används i Wilma)
– Tilläggsinformation till beställningen (ex. expert-/läkarutlåtande om eleven eller skolårets start- och slutdatum)
– Elevens schema
– Eftisplats (Ja/Nej)
– Matkahuoltos busskort (Ja/Nej)

Serviceproducenten (Tähtikuljettajat) för in de elever som har skolskjutsbeställningar och deras scheman i vårt system. Baserat på detta skapar vi sedan rutter som passar såväl eleverna som våra bilar.

Uudenmaan Tähtikuljettajat Oy använder sig av Movit skjutsförmedlingssystem. Movit har optimerats för skolskjutsar och används i flera kommuner (Intolt Oy). Tähtikuljettajat producerar såväl ekonomiska som väloptimerade skolskjutsrutter med Movit.

Vi rekommenderar att ni bekantar er med kommunens bildningsnämnds skolskjutsprinciper:
Borgå stad
Lovisa stad
Askola kommun

Hämttider

Första veckans tidtabeller åt eleverna i Askola skolorna och Valteri skolan, Hfors skickas senast på torsdagen 3. augusti 2023 klockan 12.00. Ifall ni inte har fått ett meddelande, kan ni ringa oss på torsdagen efter kl 12.

Första veckans tidtabeller åt eleverna i Borgå och Lovisa skolorna skickas senast på torsdagen 10. augusti 2023 klockan 12.00. Ifall ni inte har fått ett meddelande, kan ni ringa oss på torsdagen efter kl 12

Hämttiderna skickas per sms från telefonnumret 045 7396 0364(man kan inte ringa till detta nummer).

Under augusti kommer vi att skicka ut hämttiderna per SMS varje vecka, tills såväl bilarnas scheman som läseordningarna stabiliseras.

Efter detta är vårt mål att endast skicka ut hämttider då det av någon orsak finns avvikande tider, exempelvis om skolan meddelar att läseordningen ändras pga en skolresa. Vi skickar ut dessa ändrade skjutstidtabeller på fredag förmiddag. Om ni känner till att ert barn har en avvikande dag följande vecka, och SMS:et om förändrade hämttider inte har kommit före fredag kl. 12:00, bör ni vara i kontakt med oss.

Skolelevens resor under skoldagen

Elever med expert-/läkarutlåtanden hämtas från gården, övriga elever hämtas där kommunen eller vi bestämt. Vårt mål är att ge en så god service som möjligt och väljer givetvis ut på- och avstigningsplatserna med detta i åtanke.

En skolskjutsberättigad elev bör infinna sig på sin påstigningspunkt fem (5) minuter före den överenskomna tiden, och bör vara beredd att vänta upp till fem (5) minuter över den överenskomna hämttiden. Om bilen inte har synts till inom fem (5) minuter så MÅSTE man ringa oss på numret 0400-386 086.

Bilen kan infinna sig på den avtalade påstigningspunkten i god tid före den avtalade hämttiden. Detta beror i sådant fall på avbokningar. Bilen FÅR INTE fortsätta färden före er hämttid.

Om eleven inte syns till på den avtalade påstigningspunkten får chauffören fortsätta färden en minut efter er hämttid. Detta beror på att vi måste försäkra oss om att alla på den rutten hinner till sin skolinrättning i tid.

Vi vill uppmärksamma vårdnadshavare (som tar emot eleven) om att ankomsttiden till hemmet på eftermiddagen är vägledande, den kan variera p g a olika orsaker som t ex förseningar förorsakade av dåligt före eller alternativt kan bilen komma före angiven tid om det blivit många avbokningar på bilens rutt.

Ni bör meddela oss om ert barns eventuella specialbehov (t.ex. epilepsi) per textmeddelande till numret 045 7396 0364. Genom att göra detta kan ni försäkra er om att vi fått informationen, och att alla våra chaufförer kan ta just ert barns specialbehov i beaktande under skolresan.

Vårt skjutsförmedlingssystem har GPS-spårning. Vi kan följa med våra bilar både då de är lediga/tomma och då elever sitter i bilen, dvs. då bilen kör en så kallad rutt. Tack vare detta är det enkelt för oss att svara på frågor från en orolig vårdnadshavare ifall bilen blivit försenad exempelvis pga vinterföre.

Tack vare GPS-spårningen är det möjligt för oss att ta reda på när en bil fortsatt en rutt. Detta gör vi exempelvis då det råder oenighet kring när en bil fortsatt färden från den avtalade påstigningspunkten. Vårt system använder sig av satellitklocka.

Detta är ett exempel på GPS-spårning. I exemplet var hämttiden kl 9:30. Det gröna strecket = ledig bil. Klockan 9:16 har bilen kommit till påstigningspunkten. Klockan 9:21 har bilen fortsatt färden, med eller utan elev.

Trafiksäkerhet är viktigt under transporten. Man får inte röra sig fritt i bilen under skjutsen och bilbältet ska hållas på tills bilen anländer till sitt mål.

Vi påminner om att skolans ordningsregler gäller även under skolresan.

Användande av mobiltelefon som stör andra elever eller chauffören är inte tillåtet under resan.

Samtal mellan elev och vårdnadshavare är tillåtna under transporten, mobilens ringsignal kan vara påslagen. Under all annan aktivitet (spel, lyssnande på musik osv.) ska mobilen vara ljudlös eller så ska eleven använda hörlurar. Chauffören kommer att ingripa vid störande beteende eller mobbning, detta för att trygga allas skolresa. Det är önskvärt att ni hemma går igenom det här, som påminnelse före skolstart, för att undvika tråkiga situationer.

Avbokningar av skjutsarna

Avbokningar som ni vet om, till exempel läkarbesök eller resor, önskar vi att ni gör i god tid.
Sista minutens avbokning (sjuk) önskar vi att ni gör så fort som det är möjligt.
Vi svarar på textmeddelanden på skolornas arbetsdagar mellan kl. 06.00-16.00, utanför denna tid svarar vi på textmeddelanden sporadiskt. En avbokning av skjutsen på eftermiddagen är lika viktig som en avbokning av skolskjutsen på morgonen.

En sista minutens ändring av skolan kan vi endast utföra med minst 1 hel arbetsdag förvarning.

Chauffören tar INTE emot avbokningar. Avbokningar kan inte heller göras via hemsidans formulär för att kontakta oss, per epost eller genom att ringa till oss.

Skolorna förmedlar inte er frånvaroanmälan åt oss. Därför måste ni komma ihåg att avboka skolskjutsen för tiden då ni till exempel är på en resa. Avbokningen kan ni göra i god tid före frånvaron. Kalendern i vårt program sköter om att frånvaron är vid rätt tidpunkt.

Avbokningar görs per sms till 045 7396 0364, dvs till samma telefonnummer som vi skickar ut hämtschemat från. En snabblänk för att göra avbokningar hittas även i det övre vänstra hörnet på hemsidan. Då man klickar på länken med sin telefon förs man till telefonens SMS-app.

Ett avbokningsmeddelande måste innehålla elevens förnamn, efternamn, vilken skjuts det är frågan om morgon/eftermiddag eller hela dagen, vilken veckodag samt vilket datum. På det här viset försäkrar vi oss att det inte händer misstag. Vi har många elever med samma förnamn eller efternamn i vårt register. Ett exempel på ett avbokningsmeddelande som är rätt: "Vi vill avboka FÖRNAMN EFTERNAMN skolskjutsar tur-retur IDAG fre 5.6. h. pappa Emil". Körkoordinatorn försöker svara på alla textmeddelanden, det lönar sig också att läsa svaret så vi har säkert förstått varandra rätt. På det här viset försäkrar vi oss att avbokningen är rätt. Vårt körprogram har en kalendern, så ni kan anmäla avbokningar som gäller i framtiden under läsåret redan på hösten.

Tack vare vårt mångsidiga skjutsförmedlingssystem är det även möjligt att ångra en avbokning, om det sker i tillräckligt god tid. Senast tre (3) timmar före skjutsen går av stapeln kan man ångra en avbokning.

Vänner

Vårdnadshavarna ansvarar själva för resor till vänner, sådana resor ingår inte i skolskjutsen. Fordonets passagerarlista skall enligt lag alltid vara uppdaterad, därför kan chauffören inte transportera personer som inte är med på passagerarlistan. Vid undantagsfall kan en skolskjutsberättigad elev stiga av hos en vän från samma skjutsrutt, men detta kräver förhandsanmälan av vårdnadshavaren. Anmälan görs per SMS direkt till OSS 045 7396 0364. Chaufförerna tar inte emot en sådan anmälan.

Hittegods

Man kan höra sig för gällande hittegods per textmeddelande till numret 045 7396 0364. Om det efterfrågade föremålet hittats kan det hämtas från Veckjärvivägen 3 i Borgå enligt överenskommelse. Vi kan även skicka med föremålet hem i samband med en skolskjutsresa under de kommande dagarna/veckorna.

sv_SESV