Skjutsavbokning: Klicka här

Kort om Peukku-Taxi

Då taxibranschen avreglerades i samband med att den nya lagen om transportservice trädde i kraft den 1.7.2018 blev det krångligare för kunder i behov av transportservice att veta vart man ska ringa, mao. varifrån man kan få pålitlig taxibetjäning. Uudenmaan Tähtikuljettajat Oy har i huvudsak fokuserat på skolskjutsar. Skjutsarna har fungerat bra, vilket har ökat förtroendet för och efterfrågan på våra taxitjänster.

Till en början övervägde vi att erbjuda vår egen taxiförmedling, men så fann vi en samarbetspartner i Pro-keskus Oy som grundade en taxicentral i Borgå. Pro-keskus Oy inledde sin verksamhet i Borgå i februari 2020 då man lanserade taxitjänsten Peukku. Största delen av de företagare som har ett avtal med Uudenmaan Tähtikuljettajat Oy har också ett avtal med taxitjänsten Peukku, det är därför majoriteten av våra bilar har Peukkus logo på sidan av bilen. Utöver oss hör även andra taxiföretagare från Borgå till Peukku. Om ni varit nöjda med den betjäning Uudenmaan Tähtikuljettajat Oy erbjudit, kan vi rekommendera Peukku-bilarna då ni behöver en pålitlig taxi.

Peukku-taxi är alltså en i Borgå verksam seriös taxitjänst som sysselsätter bekanta lokala företagare. Man har även en egen taxicentral i Borgå, betjäning fås på finska, svenska och engelska och de lokala skjutsförmedlarna känner väl till det geografiska området. I nuläget fås svensk betjäning klockan 07-17 men förmedlingscentralen är öppen 24/7 hela året runt.

Uudenmaan Tähtikuljettajat rekommenderar Peukku om du vill beställa en bekant och säker lokal taxi. Peukku kör främst i Borgå, men ökad efterfrågan innebär även expansionsmöjligheter. Uudenmaan Tähtikuljettajat och Peukku är samarbetspartners. Bekanta er med Peukku och deras utbud av tjänster på deras hemsida och ge Peukku tummen upp på sociala medier.

https://www.peukku.fi/

sv_SESV